Sunday, December 25, 2011

Σύγκριση JSON & XML Diavgeia API

To API ανοικτών δεδομένων της Δι@ύγειας δίνει την δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων τόσο σε XML όσο και σε JSON format. Αρχικά, η ΥπερΔιαύγεια χρησιμοποιούσε XML αλλά σήμερα, αυτό άλλαξε σε JSON. Η αλλαγή αυτή έγινε για τους εξής δύο λόγους:

1. Το μέγεθος των αρχείων JSON είναι πολύ μικρότερο από τα αρχεία XML για τα ίδια δεδομένα. Το XML έχει πάρα πολύ overhead!


2. Το parsing και η επεξεργασία ενός αρχείου XML είναι πολύ πιο περίπλοκη και απαιτεί περισσότερα resources σε σχέση με το JSON. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για να γίνει parse ένα diavgeia XML document ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. XML Tidy parsing and repairing http://gr.php.net/manual/en/class.tidy.php
 2. XMLReader parsing  http://gr.php.net/XMLReader
 3. Creation of PHP object with all necessary information
 4. Insert into database
Αντίθετα, ένα diavgeia JSON document είναι πολύ πιο απλό στην επεξεργασία
 1. json_decode decodes a JSON string into a PHP object http://gr.php.net/json_decode
 2. Insert into database
Επιπλέον, το json_decode είναι native PHP function ενώ για το XML parsing χρησιμοποιούνται PHP extensions. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον 5 φορές γρηγορότερο με το 1/3 των απαιτήσεων σε resources με την χρήση JSON.

Επιπλεόν πληροφορίες:

Monday, December 19, 2011

"Χρυσός" για τις ευρωπαϊκές οικονομίες τα ανοικτά δεδομένα του δημοσίου τομέα

Στη διάθεση και αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα στρέφεται το ενδιαφέρον της ΕΕ, όπως υπογραμμίζεται σε πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για μια στρατηγική ανοικτών δεδομένων για την Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή, που επισφραγίζεται με τις προτάσεις για την επικαιροποίηση της οδηγίας της ΕΕ για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία και κινείται σε τρείς άξονες: τη δημιουργία μίας νέας δικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για ανοικτά δεδομένα, και τη χρηματοδότηση της έρευνας για βελτιωμένες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων.

Sunday, December 18, 2011

Η ΥπερΔιαύγεια στο επίσημο site της Δι@ύγειας

Η ΥπερΔιαύγεια αναφέρεται πλέον στο επίσημο site της Δι@ύγειας στην σελίδα Χρήσιμα Εργαλεία - Πληροφορίες - Επιλογές Αναζήτησης στην ενότητα "εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από πολίτες".


Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι μαζί με την ΥπερΔιαύγεια υπάρχει επιπλέον αναφορά σε μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή για Μεταφόρτωση PDF αρχείων από τον Δικτυακό τόπο της Διαύγειας .

Friday, December 2, 2011

Open Data Hackathlon - Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και σε σύμπραξη με την Ελληνική κοινότητα εθελοντών, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτών δεδομένων, διοργανώνουν στις 3 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την Ελληνική Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (Greek Open Data Day).

Πρόγραμμα

Αμφιθέτρο Πολυμέσων
10.00 Χαιρετισμοί
Τίμος Σελλής (Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά)
Θεόδωρος Καρούνος (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
Χάρης Θεοχάρης (Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων)
10.30 Άνοιγμα Εργασιών Ημερίδας
“Ανοικτά δεδομένα: μορφή, μετάδοσης, πρόσβαση και διαλειτουργικότητα”
Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
10.50 Open Data Day – Ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα
Συντονιστής:  Σπύρος Αθανασίου
Ομάδα παρουσιάσεων με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα
 • Θεσμικό πλαίσιο για ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
  Ομιλητής: Πρόδρομος Τσιαβός
  Παρουσίαση των προβλέψεων του Ν. 3979/2011 και Ν.3882/2010 για τα ανοικτά δεδομένα, επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κεντρικός προγραμματισμός για άνοιγμα δεδομένων από τη ΔΔ, διαφάνεια, λογοδοσία, ανάπτυξη
 • Δράσεις Ανοικτών Δεδομένων μέχρι σήμερα
  Ομιλητής: Σπύρος Αθανασίου
  Σύντομος απολογισμός των  προσπαθειών μέχρι σήμερα, αποδελτίωση των προτάσεων των πολιτών, οφέλη από τα ανοικτά δεδομένα
11.20 Οι δημόσιες αρχές προσφέρουν και ζητούν ανοικτά δεδομέναΕισηγήσεις από εκπροσώπους δημοσίων αρχών σε δύο άξονες: (α) δημόσια δεδομένα που προσφέρουν και προγραμματισμό για επιπλέον δεδομένα, (β) ανάγκες σε ανοικτά δεδομένα που έχουν
 • Ειδική Γραμματεία Εποπτείας της Αγοράς
 • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
 • Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο)
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 • Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
12.00 Ο ιδιωτικός τομέας αξιοποιεί ανοικτά δεδομένα
Εισηγήσεις από  εκπροσώπους εταιρειών για τα δεδομένα που αξιοποιούν και τα δεδομένα που θα επιθυμούσαν να προσφέρονται ανοικτά, με αναφορά στις καινοτόμες χρήσεις τους, στο οικονομικό αποτέλεσμα και τα οφέλη για τη χώρα
 • Realize Α.Ε.
 • POLIS LOGIC
 • GetMap
13.00-13.30 Διάλειμμα
13.30 Ανοικτή συζήτηση
Η ανοικτή συζήτηση φιλοξενεί όλους τους συμμετέχοντες από τους δύο κύκλους δράσεων, με σκοπό το συλλογικό προβληματισμό, την ανταλλαγή απόψεων και την από κοινού διαμόρφωση μια στόχευσης για τη σύμπραξη της δημόσιας διοίκησης, των εθελοντών, της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την ενίσχυση της ελεύθερης διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και των καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησής της.
Hackathon – «Ανοίγουμε δεδομένα, δείχνουμε το δρόμο»
(Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης 1 & 2, Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης)
Στις υπόλοιπες αίθουσες της Βιβλιοθήκης θα διεξάγεται παράλληλα το Hackathon που απευθύνεται σε προγραμματιστές που θέλουν να συνεισφέρουν έμπρακτα στην ανάπτυξη εφαρμογών για την ελεύθερη διάθεση δημόσιας πληροφορίας. Πρόκειται επομένως για μια άτυπη συνάθροιση όλων των εθελοντών, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επίδειξη λύσεων, την ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών και υπηρεσιών που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα.
Ελάτε να μάθουμε μαζί πως ανοίγουμε δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε εφαρμογές και πώς να αναδείξουμε τις χρήσεις τους προς όφελος όλων μας!